XS
SM
MD
LG
XL
2020 Integrated Report

CREATING RIPPLES OF CARE
THROUGH WATER AND SANITATION

About The Company

Vision, Mission and Core Values

VISION

Our vision is to become a leader in the provision of water, used water and environmental services which will empower people, protect the environment, and enhance sustainable development.

MISSION

Our mission is to create an exceptional customer experience in the provision of sustainable solutions vital to health and life.

 

CORE VALUES

CARE (Malasakit)

We demonstrate our innate Filipino value of genuine compassion and ownership to fulfill our mission to our employees, customers, Company, environment, and our nation.

Aming isinasabuhay ang tunay na Malasakit at pagpapahalaga sa aming mga empleyado, mga customers, at maging sa aming tanggapan, sa kalikasan at sa bayan tungo sa pagtupad ng aming misyon.

 

EXCELLENCE (Kahusayan)

We innovate and deliver on our commitments with the highest quality to create value for all our stakeholders.

Aming isinasabuhay ang Kahusayan sa lahat ng aming ginagawa upang matiyak ang pinakamataas na antas ng kalidad ng aming gawain habang patuloy na pinagyayaman ang aming kakayahan.

 

RESILIENCE (Katatagan)

We anticipate, prepare, and face challenges head on as well as quickly embrace change for continuous improvement.

Aming isinasabuhay ang Katatagan sa pagharap sa anumang hamon sa pamamagitan ng matalinong paghahanda habang malugod na tinatanggap ang pagbabago tungo sa patuloy na pagunlad.

 

COLLABORATION (Bayanihan)

We utilize our diverse strengths, and work together in synergy to make things happen.

Aming isinasabuhay ang Bayanihan sa pagkilala sa iba’t ibang kakayahan ng bawat isa at malapit na pakikipagtulungan upang makamit ang pinag-isang layunin.

 

INTEGRITY (Katapatan)

We always choose to do what’s right and take accountability for our actions.

Aming isinasabuhay ang Katapatan sa palagiang pagpanig sa kung ano ang tama at sa pagtindig ng may pananagutan sa aming bawat gawa.